Share |

The Antibacterial Properties of Euphorbia Tirucalli Stem Extracts against Dental Caries-Related Bacteria

Original article

Abstrak

Euphorbia tirucalli dilaporkan mempunyai aktiviti antibakteria terhadap pelbagai mikroorganisma. Kajian in vitro ini bertujuan untuk menilai ciri-ciri antibakteria ekstrak (metanol, etanol dan ekstrak akueus) batang Euphorbia tirucalli terhadap bakteria yang berkaitan dengan karies gigi, iaitu Streptococcus mutans (S. mutans) dan Streptococcus sobrinus (S. sobrinus). Sifat-sifat antibakteria telah ditentukan menggunakan ujian resapan agar berlubang pada kepekatan ekstrak yang berbeza (10, 20 dan 30 mg/ml). Komersial amoxicillin (10 μg) telah digunakan sebagai kawalan positif manakala pelarut yang sesuai telah digunakan sebagai kawalan negatif. Ekstrak metanol dan ethanol daripada batang Euphorbia tirucalli didapati berkesan terhadap S. mutans dan S. sobrinus. Walau bagaimanapun, ekstrak akueus batang Euphorbia tirucalli tidak menunjukkan aktiviti terhadap kedua-dua strain bakteria. Perbezaan dalam ciri-ciri antibakteria dalam perbezaan ekstrak Euphorbia tirucalli mungkin disebabkan oleh perbezaan dalam juzuk fitokimia.

Abstract

Euphorbia  tirucalli  are  reported  to  possess  antibacterial  activity  against  various microorganisms. This in vitro study aimed to evaluate the antibacterial properties of Euphorbia  tirucalli  stems  extracts  (methanol,  ethanol  and  aqueous  extracts) against  dental  caries-related  bacteria,  i.e. Streptococcus    mutans  (S.  mutans)  and Streptococcus sobrinus (S. sobrinus). The antibacterial properties were determined using agar-well diffusion method at different extract concentrations (10, 20 and 30 mg/ml).  Commercially  available  amoxicillin  (10 μg)  was  used  as  positive  control while  the  appropriate  solvent  served  as  negative  control.  The  methanolic  and ethanolic extracts of Euphorbia tirucalli stem were found to be effective against S. mutans and S. sobrinus. However, the aqueous extract of Euphorbia tirucalli stem showed no activity against both bacterial strains. The differences in the antibacterial properties in different extracts of Euphorbia tirucalli may be due to the differences in phytochemical constituents.