Share |

Biological Markers Associated Osteoarthritis

Review article

Abstrak

Osteoartritis ialah penyakit degeneratif sendi yang kerap berlaku pada warga tua seluruh dunia. Prevalen penyakit ini terus meningkat dan menjadi penyebab utama kesakitan serta hilang upaya pada umur tua. Osteoartritis boleh didiagnos melalui X-ray filem ringkas berserta tanda klinikal dan ciri-ciri struktur. Ketidakseimbangan antara sintesis dan degradasi kartilaj telah dinyatakan terlibat dengan perkembangan osteoarthritis, yang dikaitkan dengan kematian kondrosit. Walaupun terdapat banyak sitokin dan petanda biologi yang berkait dengan penyakit ini, ulasan ini akan menyediakan latarbelakang dan perbincangan petanda-petanda biologi yang diketahui terlibat dengan perkembangan osteoarthritis termasuk hasil akhir ‘glycation’ lanjutan, glutation dan glikosaminoglikan.

Abstract

Osteoarthritis is the most common degenerative joint disease that develops in the elderly. The worldwide prevalence continues to rise, leading to pain and disability in older ages. Osteoarthritis can be diagnosed by using plain film X-ray combined with clinical appearance and structural features. The imbalance between cartilage synthesis and degradation has been explained in the development of osteoarthritis, which  is  associated  with  chondrocyte  death.  There  are  many  cytokines  and biological markers related to the disease. The present review provides a background and  discusses  the  known  biological  markers  that  are  related  to  developing osteoarthritis.  These  include  advance  glycation  end  products,  glutathione  and glycosaminoglycans.