Share |

Correlation of Iatrogenic Mild Hyperkalaemia and Bradyarrhythmia: A Problem of Polypharmacy in Elderly

Case report

Author

Abstrak

Hiperkalemia ringan selalunya tidak menyebabkan gejala yang melibatkan jantung. Akan tetapi bagi pesakit tua yang menggunakan ubat penghalang atrio-ventrikular (AV), hiperkalemia ringan sekalipun boleh membawa musibah. . Kami melaporkan satu kes bradiarithmia berpanjangan disebabkan hiperkalemia iatrogenik pada seorang pesakit yang menggunakan ubatan penghalang AV. Seorang wanita berusia 81 tahun yang mengambil pelbagai ubatan kerana beberapa masalah perubatan telah datang dengan gejala bradiarithmia. Malah beliau mempunyai dua jenis ubat preskripsi penghalang AV yang berbeza iaitu penghalang beta dan amiodaron. Tahap potassium beliau agak tinggi sedikit disebabkan kerosakan buah pinggang akut. Gejala bradikardia beliau berterusan dan beliau bergantung kepada ubat isoproterenol sehingga fungsi buah pinggang kembali normal. Kes ini menekankan paras yang berbeza untuk manifestasi gejala hiperkalemia berlaku kepada kumpulan pesakit yang semakin ramai: pesakit tua yang mempunyai pelbagai masalah kesihatan dan polifarmasi.

Abstract

Mild hyperkalaemia does not typically cause  cardiac  symptoms.  However, for an
elderly  patient  on atrio-ventricular (AV) nodal  blocker,  even  mild hyperkalaemia may result in disastrous  outcome. We report a case of persistent  bradyarrythmia caused  by iatrogenic  hyperkalaemia in a patient  who had concomitant use of AV nodal medication. An 81-year-old lady with multiple comorbidities and a long list
 of  medications presented with  symptomatic bradyarrhythmia. She,  in fact,  had
two AV nodal  blockers  in her prescription, a beta-blocker and  amiodarone. Her potassium  level was found to be mildly elevated  due  to acute  renal  failure. She remained bradycardic despite  initial treatment  and  was subsequently dependant on intravenous isoproterenol until her renal function improved.  This case highlights the different threshold  for manifestation of hyperkalaemic symptoms in a growing group of patients: elderly patients with multiple comorbidities and polypharmacy.